Financial Engineering

de Vries
Financial Engineers in Vastgoed

De vastgoedmarkt is ingrijpend van gedaante gewisseld. Naast substantiële actuele waardedalingen zijn ook de scenario’s voor het (in)direct financieren beduidend neerwaarts bijgesteld. Daarenboven zijn voor de financiële instellingen aangescherpte kapitaalseisen (‘Basel III’ en ‘Solvency II’) in aantocht. Vastgoedfinanciering volgens de traditionele modaliteiten is schaars verkrijgbaar en bovendien enkel onder strikte voorwaarden. 

Vandaar dat wij hebben gezocht naar alternatieven.

Wij bieden robuuste oplossingen met het oog op ‘Basel III’ en de actuele en nakende regelingen, zoals de ‘Wet HOF’ bij overheidsfinancieringen. Niet alleen ‘out-of-the-box-thinking’ maar ook ‘out-of-the-box doing’ is ons motto. Dat gebeurt zorgvuldig, met behulp van input van- en toetsing door gereputeerde accountants, fiscalisten en notarissen; dus geen trapeze-acrobatiek zonder valbescherming, edoch gedegen concepten. In voorkomende gevallen vindt afstemming met de belastingdienst vooraf plaats. De geldverstrekkers zijn eerste klas- en gerenommeerde banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Sinds geruime tijd hebben we ervaring opgedaan in vastgoedlease, (fiscale) commanditaire vennootschappen, Box III financieringen, erfpacht(lease)structuren, alsmede sale & leaseback transacties. Bij het werk van de dompteur zijn fouten direct zichtbaar; in financial engineering is de directe zichtbaarheid weliswaar minder, echter fouten kunnen ook hier desastreus zijn.

Vanwege het mankeren van de directe zichtbaarheid is het van belang dat u in zee gaat met vakbekwame, consciëntieuze professionals: Wij zijn u graag van dienst!

Contact

rob de vries b.v.
Valkenburgerweg 149
6419 AT Heerlen
045-5420143
info@devriesvastgoed.nl

Algemene Voorwaarden