Welkom bij rob de vries b.v.

Gebouwen spelen een belangrijke rol in economische- en maatschappelijke processen. De gebouwde omgeving kan van doorslaggevende invloed zijn op het welbevinden en de gedragingen van personen en de ontwikkeling van bedrijven. Wij zien het als onze missie om met de gebouwde omgeving waarde te creëren; waarde in al haar dimensies, dus in zowel economische-, maatschappelijke- als esthetische- zin. 

 Naast aan- en verkoopbemiddeling ten behoeve van specifieke dossiers en het verrichten van taxaties van commerciële objecten ontwikkelen en implementeren wij strategieën voor het opbouwen en optimaliseren van vastgoedportefeuilles. Daarenboven adviseren wij bij de ontwikkeling en realisatie van bedrijfshuisvesting. We leveren daarbij “resultaat” en geen “methode”. Door onze bedrijfskundige- en vastgoedexpertise te bundelen en deze in voorkomende gevallen te combineren met specifieke deskundigheid van derden, realiseren wij op creatieve wijze de doelstellingen van onze opdrachtgevers en zakenpartners. 

 Onze relaties zijn naast professionele vastgoedorganisaties ook (rechts)personen welke zich geconfronteerd zien met vraagstukken rondom vermogensbestanddelen in vastgoed. In alle voorkomende situaties streven wij ernaar met onze opdrachtgevers te komen tot een vorm van samenwerking die wordt gekenmerkt door inbreng van hoogwaardige kennis, betrokkenheid, heldere en directe communicatie en wederzijds vertrouwen.

Portefeuille

Bekijk ons aanbod aan vastgoedbeleggingen, huur-en koopobjecten.